logo home hartslagnu anbi logo instagram facebook panorama

ANBI

Algemeen
EHBO Jaarrekening 2023
EHBO Jaarrekening 2022

Algemeen

 ANBI

De Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken Nieuwveen (EHBO Nieuwveen), is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat donaties en schenkingen aan de Stichting bij de donateur/schenker aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Conform wettelijk voorschrift moeten wij de navolgende gegevens openbaar maken:

Naam: Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken Nieuwveen (EHBO Nieuwveen); RSIN nr. 8038.46.198
Contactadres: Schoterweg 1, 2441 LB Nieuwveen. Tel. 0172-537552
Mailadres: secretaris @ehbo-nieuwveen.nl

Samenstelling Bestuur: zie website; onder Bestuur

Doelstelling: het verlenen van eerste hulp bij ongelukken; het organiseren van cursussen waarin onderricht wordt gegeven in EHBO in al zijn facetten

Beleidsplan:

- het bevorderen van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken

- het organiseren van cursussen voor leden:
a. EHBO herhalingscursussen, inclusief oefenavonden
b. nieuwe EHBO cursussen: EHBO voor beginners, EHBO aan Kinderen, Reanimatie/AED cursussen, EHBO bij Sportongevallen, e.d. - het geven van Jeugd EHBO cursussen op scholen, aan leerlingen van groep 8.

- het verlenen van EHBO assistentie bij lokale (publieks)evenementen.

Activiteiten

- het houden van oefenavonden voor de leden

- het geven van herhalingscursussen voor de leden

- het geven van een cursus Jeugd EHBO op de Diamant in Zevenhoven, voor kinderen van groep 8.

- het geven van eerste hulp bij ongevallen

- het geven van een Reanimatie/AED training in het kader van project Hartslagnu binnen de gemeente Nieuwkoop.

- het verlenen van EHBO assistentie bij (publieks) evenementen
 

Beloningsbeleid: aan het bestuur worden geen beloningen uitbetaald. Aan EHBOers die EHBO postwerk verrichten (leden van EHBO Nieuwveen) wordt een bescheiden vrijwilligersvergoeding verstrekt.

De inkomsten van EHBO Nieuwveen bestaan uit lidmaatschapsgelden, cursusgelden, donaties en subsidies, en vergoedingen voor EHBO postwerk.

De bestedingen van EHBO Nieuwveen bestaan uit de kosten gemaakt i.v.m. de organisatie van bovengenoemde activiteiten, verzekeringspremies, de aanschaf en onderhoud van materiaal (Reanimatiepoppen, oefen-AED's, verbandmateriaal, e.d. ,en het onderhoud aan de EHBO-keetwagen, die door EHBO Nieuwveen wordt ingezet bij (publieks)evenementen.
 
Financiële verantwoording: Zie Jaarrekeningen
 
Voor meer gedetailleerde informatie: zie onze website www.ehbo-nieuwveen.nlup

EHBO Jaarrekening 2023

JAARREKENING 2023        
         
Verlies en Winst rekening 2023        
         
Lasten:     Baten:  
         
Oefenavondkosten € 1.162,45   Contributie leden € 980,00
Huur € 282,40   Donaties € -
Algemene kosten € 304,03   Giften Postwerk € 3.361,50
Abonnementen en Contributies € 159,50   Rente € 199,19
Verzekering € 382,91   Overige cursussen € 455,00
Attenties € 725,31      
Postwerk € 864,50   Subsidies Gem.Nwk € 1.130,00
Kosten Keetwagen € 310,75      
Verbandmioddelen € 87,07      
Gemeensch. EHBO lezing € 53,04      
promotiemat. Cursussen € 221,67      
Website € 79,50      
Afschrijving Inventaris € 621,35      
kosten wijziging statuten € 613,14      
         
         
         
voordelig Saldo 2023 € 258,07      
         
  € 6.125,69     € 6.125,69
         
BALANS PER 31 DECEMBER 2023        
         
         
Debet:     Credit:  
         
Kas € -   Reserve Keetwagen € 10.000,00
Bank € 4.304,18   Reserve Inventaris € 7.951,85
Spaarrekening € 18.889,16   Kapitaal € 9.263,55
Inventaris € 3.813,00   Nog te betalen kosten € 732,06
Keetwagen € 1.000,00      
nog te ontvangen rente € 199,19      
         
         
Voordelig Saldo       € 258,07
         
  € 28.205,53     € 28.205,53


up

EHBO Jaarrekening 2022

JAARREKENING 2022        
         
Verlies en Winst rekening 2022      
         
Lasten:     Baten:  
         
Oefenavondkosten 1.636,82   Contributie leden   1.470,00
Huur   243,95   Donaties   18,12
Algemene kosten   213,45   Giften Postwerk   2.140,00
Abonnementen en Contributies   68,00   Rente   5,74
Verzekering   379,64   Overige cursussen   360,00
Attenties   537,13      
Postwerk   705,00   Subsidies Gem.Nwk   640,00
Kosten Keetwagen   310,75      
Verbandmioddelen   145,44      
Gemeensch. EHBO lezing   94,65      
Website   79,50      
Afschrijving Inventaris   621,00      
         
         
         
         
Nadelig Saldo 2022         401,47
         
    5.035,33       5.035,33
         
BALANS PER 31 DECEMBER 2022      
         
         
Debet:     Credit:  
         
Kas   -   Reserve Keetwagen € 10.000,00
Bank   2.896,89   Reserve Inventaris   7.330,50
Spaarrekening   18.887,27   Kapitaal € 10.284,48
Inventaris   4.434,35   Contributie   35,00
Keetwagen   1.000,00      
    30,00      
         
         
Nadelig Saldo   401,47      
         
    27.649,98     € 27.649,98


up

1-4-7 2023-03-23 14:30:39Vereniging
Welkom
Geschiedenis
ANBI
Statuten
HH Reglement
Privacy
Bestuur
Actueel
Agenda
Nieuws
Facebook
Evenementen
Aanvraag postwerk
Opleidingen
EHBO Herhalingscursus
EHBO Basiscursus
EHBO Eerste Hulp aan Kinderen
Reanimatie / AED training
Jeugd EHBO A
Overige EHBO cursussen
Ledeninfo
Algemene ledeninfo
Lesprogramma 2024/2025
Login
Foto's
Brandweer 2012-10-31
Keetwagen
Contact
Contact

Simple Site by EES