logo home hartslagnu anbi logo instagram facebook panorama

Privacy

PRIVACY VERKLARING EHBO Nieuwveen

Privacy verklaring

De Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Nieuwveen (hierna EHBO Nieuwveen of de vereniging) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door en ten behoeve van EHBO Nieuwveen gebruikt en worden – behoudens als hieronder vermeld - niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u precies van ons mag verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de verstrekte persoonlijke informatie door degenen die lid zijn/worden van EHBO Nieuwveen.

Verwerking van uw gegevens

EHBO Nieuwveen houdt persoonsgegevens bij van hen die lid of aspirant-lid zijn van EHBO Nieuwveen.

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, diplomanummer, examendatum, e.d. om gerichte informatie door te geven aan de leden, zoals verslaglegging, notulen en informatie over ehbo gerelateerde onderwerpen, de aanwezigheidsregistratie bij ehbo (vervolg)lessen en ehbo cursussen, en deelname aan ehbo postwerk. Bepaalde gegevens verstrekken wij tevens aan koepelorganisatie EHBO Nederland c.q. Het Oranje Kruis i.v.m. ledenregistratie, diploma-registratie en diploma-verlenging.

Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de lidmaatschapsovereenkomst, op basis van vrijwilligheid, dan wel met toestemming.

E-mail

Wanneer u uw e-mailadres aan EHBO Nieuwveen heeft verstrekt, wordt u in principe alleen per e-mail geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of doorhalen. U kunt uw wijzigingen per brief of per e-mail (ledenadministratie@ehbo-nieuwveen.nl) aan de ledenadministratie van de vereniging doorgeven.

Website

EHBO Nieuwveen gebruikt op de website (www.ehbo-nieuwveen.nl) geen blijvende cookies, mogelijk alleen een sessie cookie (nodig voor de werking van de website). Eventuele gegevens worden niet met derden uitgewisseld. De website van EHBO Nieuwveen is beveiligd met een zgn. https-verbinding. De website van de vereniging kan verwijzingen (bijv. hyperlink, button of banner) bevatten naar andere sites. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de naleving van de AVG door deze derden.

Beveiliging

EHBO Nieuwveen heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bestuursleden van de EHBO Nieuwveen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doelen.

Privacy protocol

De uitwerking van het door EHBO Nieuwveen gevoerde privacybeleid is vastgelegd in het Privacy Protocol EHBO Nieuwveen 2018.
Deze kunt u inzien op de website van EHBO Nieuwveen.
Klik op deze link indien u hierover meer wilt weten.

Vragen over privacybeleid

EHBO Nieuwveen behoudt het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via secretaris@ehbo-nieuwveen.nl.

 

Vereniging EHBO Nieuwveen
16 08 2018

1-8-1 2018-08-23 15:16:40Vereniging
Welkom
Geschiedenis
ANBI
Statuten
HH Reglement
Privacy
Bestuur
Actueel
Agenda
Nieuws
Facebook
Evenementen
Aanvraag postwerk
Opleidingen
EHBO Herhalingscursus
EHBO Basiscursus
EHBO Eerste Hulp aan Kinderen
Reanimatie / AED training
Jeugd EHBO A
Overige EHBO cursussen
Ledeninfo
Algemene ledeninfo
Lesprogramma 2024/2025
Login
Foto's
Brandweer 2012-10-31
Keetwagen
Contact
Contact

Simple Site by EES